top of page
bij.png

Welkom op de site van
Stichting Euregiotuinen voor ons.

bij.png

NIEUWSBRIEF 18
zie pagina Nieuwsbrieven!!

Kent u de Euregiotuinen ?
 
Kent u de Euregiotuinen aan de grens van de bebouwde kom van Oostburg? Weet u dat deze tuinen de afgelopen 17 jaar zonder ingrijpen van de mens zijn uitgegroeid tot een prachtig natuurgebied van 13 ha? Dat daar allerlei soorten dieren leven die ongestoord hun gang kunnen gaan? Dat er voldoende voedsel voor ze is en dat ze niet gestoord worden door licht en geluid? Wilt u er ook zo graag rond kunnen wandelen en ongestoord genieten van deze prachtige plek? De gemeente Sluis, waar Oostburg deelgemeente van is, wil daar in samenwerking met diverse ondernemers een vakantie-, recreatie- en festival park van maken! Hoe? Dat kunt u lezen op deze website.

Stichting Euregiotuinen voor ons vecht deze plannen aan, Zij willen gesprekspartner zijn om samen met de gemeente en een derde partij tot een acceptabele invulling te komen van de huidige Euregiotuinen. Een invulling ook, die acceptabel is voor de direct omwonenden en voor Oostburg. Meerdaagse festivals en geluidsoverlast tot 1.00 uur 's nachts met 125 decibel, hoorbaar in heel Oostburg, zijn daarbij geen optie! En er komt een horecagelegenheid categorie 4 : categorie 4 zijn vormen van horeca zoals een discotheek en een dancing met een dansvloeroppervlak groter dan 10 m² en buurthuizen; mogelijke effecten, komen en gaan, parkeerdruk, geluidsoverlast vanuit de inrichting, geluidsoverlast vertrekkende bezoekers, openbare orde problemen.   
 

 
schakels voor gezond Oostburg.jpg

Vele natuurgeluiden zijn samen stilte

Want de natuur is met zichzelf in harmonie

Jij en ik, ons dat bewust,

Als noten in een melodie

 

Magda Donze – de Hulster

17 oktober

Op 17 oktober a.s. zullen wij voor de laatste keer (?) onze zienswijze uiten t.o.v. de leden van de Raad. Wij verzoeken u allen daarbij aanwezig te zijn op de publieke tribune. Raadszaal Sluis 19:30 uur.   

vogeltjes.jpg
vogeltjes.jpg

PZC 19-01-2023
Bob Maes

 

BURGEMEESTER SPREEKT VAN EEN INCIDENT

"Dit kunnen we niet goedpraten"

onze reactie

bij.png
bij.png
Op deze site vindt u alle informatie over de desastreuze plannen die de gemeente Sluis en 'recreatie van Damme' hebben voor dit park: de voorgeschiedenis, de gevoerde correspondentie (waaronder de vrije gedachten van sympathisanten als open brief), publicaties in media, de agenda en de nieuwsbrief. Verder een voorbeeldbrief hoe u zelf bezwaar kunt indienen tegen het voorontwerpbestemmingsplan
stichting-vlinders-schaduw.png
IMG_9233 kopie.jpg
Dit heeft van Damme voor ogen in 2017 en met deze pr(l)aatjes heeft hij de gemeente Sluis verleid.
Direct reageren en/of uw mening geven?
https://www.facebook.com/search/top?q=euregiotuinen%20voor%20ons
184c545848bccb71e6414cd31dd41c74 greta t

Alle inspraakreacties op het  voorontwerpbestemmingsplan  Regiopark Oostburg zijn ingediend bij de gemeente Sluis. 
De inspraakreactie van de stichting kunt u downloaden op de pagina  Inspraakreacties  
Daar vindt u ook het hele voorontwerpbestemmingsplan om te lezen en/of  downloaden.
Een open brief van fractie assistent Dick van Heijst, SP aan het college, raadsleden, fractie-assistenten, het M.T., die aan de info -avond van 26 januari 2021 deelnamen en van zijn opmerkingen daar geuit deelgenoot waren, kunt u lezen en downloaden op de pagina  Inspraakreacties en Publicaties.
In deze brief schets hij de achtergrondinformatie over de voorgeschiedenis en het ontwikkelen van het voorontwerpbestemmingsplan Regiopark en de rol die de gemeente Sluis hierin heeft gespeeld.
        

DSC_1649.JPG
havik.jpg
foto-ransuil.jpg
grote zilverreiger.jpg
vleermuis_1282913071-1280x720.jpg
ijsvogel.jpeg

er leven veel grote en kleine dieren in het park...
haviken, ransuilen, vleermuizen, reigers, ijsvogels.....

bottom of page