top of page
logo Stilte, Ja
nature-2798389_960_720.webp

17 oktober

Op 17 oktober a.s. zullen wij voor de laatste keer (?) onze zienswijze uiten t.o.v. de leden van de Raad. Wij verzoeken u allen daarbij aanwezig te zijn op de publieke tribune. Raadszaal Sluis 19:30 uur.   

        

Agenda

                           2021: acties

December

12-12-2021 TUB en BIB protesteren tegen het toeristen/woningbeleid van de Gemeente Sluis

3-12-2021 bezoek van het CDA

November

26-11-2021 Provinciale Staten Middelburg

06-11-2021 Open dag Euregiotuinen

Oktober

08-10-2021 Werkbezoek Land van Ons

September

06-09-2021 gesprek met Trees Jansen, lid van de Provinciale Staten en  Adri van der Minnen en Annerie van Gorssel, partij van de dieren

09-09-2021 wandeling met wethouder Werkman

Augustus

14,15,21,en 22 Kunstverkoop t.b.v. de Stchting Euregiotuinenvoorons

Juli

05-07-2021 Werkbezoek raadsleden D. van Heijst en R. Eversdijk

Juni

04-06-2021 Werkbezoek groen Links en PvdA Prov. Zeeland

Mei

04-05-2021 Werkbezoek Partij voor de dieren

April

07-04-2021 Wandeling met wethouder dhr. Ploegaert

09-04-2021 Publicatie interview Omroep Zeeland

13-04-2021 Inspreken gemeenteraad vergadering, zie link

16-04-2921 Vergadering Commissie Ruimte/AB

19-04-2021 Uitnodiging voor gesprek

                     Stadsraad met onderwerp Euregiotuinen

21-04-2021 Burger aan zet bijeenkomst

30-04-2021 wandeling met wethouder mevr. Poissonnier

 


  

collectebus l.groen.jpg
Climate song
bij.png
euregio logo.png
Heeft u vragen? email naar euregiotuinenvoorons@outlook.com
bijen-bestrijding-groningen-honingbij.pn
butterfly-3192737_1280.webp
logo Stilte, Ja

Maart

05-03-2021  Uiterste inleverdatum volmacht

05-03-2021 Behandeling van brief d.d. 06-12-2020 in de Provincie Zeeland

08-03-2021 Uiterste inleverdatum zienswijzen op ontwerpbestemmingplan

09-03-2021 Inspraak gemeenteraadsvergadering, zie link

16-03-2021 Interview Omroep Zeeland

19-03-2021 Nieuwsbrief wordt verspreid.

Februari

02-02-2021 Telefonisch overleg met MA Zeeland over de paardenwei aan de Dierkensteenweg    

03-02-2021 Gesprek met advocaat van de Wijnckel

04-02-2021  Verspreiden van de nieuwsbrief + volmacht

05-02-2021  Verspreiden van de nieuwsbrief + volmacht

06-02-2021  Verspreiden van de nieuwsbrief + volmacht

10-02-2021  Telefonisch onderhoud met Romano van de Rakt, sr. adviseur vergunningen Gemeente Sluis

11-02-2021 tot 20-02-2021 Er wordt keihard gewerkt door de leden van de stichting, inspraakreacties geschreven, advies geven, vragenlijsten opgesteld n.a.v. het voorontwerpbestemmingsplan, zoveel mogelijk inwoners gemotiveerd om hun stem te laten horen, overleg, overleg, overleg en nog eens overleg!

 

Januari 

08-01-2021  Nieuwsbrief no 7 verspreid

13-01-2021  Brief naar Raad voor leefomgeving en infrastructuur te Den Haag.

17-01-2021  Brief aan Stichting Urgenda

23-01-2021  Info planschade toegevoegd aan correspondentie

25-01-2021  Telefonisch onderhoud met mevrouw Sylvia Tuinder, contactpersoon Het  Groote Gat en de Natura 2000 gebieden van de Provincie Zeeland.     

26-01-2021  Telefonisch onderhoud met Edwin van Eck contactpersoon van Vereniging Bescherm de Delta.

                       E-mail naar Toerisme uit Balans

27-01-2021  Openbare raadsvergadering gemeente Sluis, presentatie ontwerp bestemmingsplan Regiopark

28-01-2021  Gesprek met gemeente i.a.v. Mevr. Poissonnier, wethouder, A.van Hoeve, gemeenteambtenaar en P.van der Takt, planoloog. 

28-01-2021 tot 11-03-2021 Ontwerp bestemmingsplan ter inzage gemeente Sluis, 6 weken om uw zienswijzen in te dienen

30-01-2021  Advertentie van Stichting Euregiotuinen voor ons in PZC

                   2020: acties Stilte, Ja

December 2020

  

Klacht naar nationale Ombudsman

Contact met RBV

Opzet Zienswijzen (bezwaar)

De Zienswijze gaan rouleren, ieder maakt zijn invulling

Vergaderen via zoomen (2e lockdown)

Contact + brief naar Stadsraad

Verspreiden flyer  in Oostburg

3e brief naar PZC

Open brief naar media, natuurorganisaties, leden politieke partijen

Afspraak met journalist voor artikel in Dagblad de Stem

Informatie gesprek met advocaat

Website www.euregiotuinenvoorons.nl gaat op 31 december online.

November 2020

Maken en plaatsen A2 borden

3e brief met algemene bezwaren naar gemeente Sluis

Telefonisch contact met PvdA en SP

2 grote borden = ‘oorbord’ geplaatst

Flyer opstellen en verspreiden 

Oktober 2020

Gesprek met wethouder Poissonnier (u kunt het verslag opvragen)

Gesprek voorbereiden met Realiseren Stichting + Akte

Bankrekening geopend:NL36RBRB0205024599, tnv Stichting Euregiotuinen

6 WOB verzoeken ingediend

Persoonlijke brief naar gemeente

3e brief met algemene bezwaren naar gemeente Sluis

September 2020

1e bijeenkomst met omwonenden 

Maart 2020

lockdown periode

Info stiltegebieden en ideeën park

2e ronde flyers omwonenden

Brief PZC  

Februari 2020

1e ronde flyers en raamfolders

Infomappen omwonenden

Brief aan gemeente SluisWOB1

Flyers naar GL + email

Speech (15 minuten) Stadsraadvergadering

Persbericht naar: PZC, OZ, Advertentieblad, Rondje West

Flyers naar Antonius, Bibliotheek, BB

2e brief naar gemeente Sluis

Gesprek met voorzitter Duumpje

Telefonisch onderhoud met ZMF  

bottom of page