top of page
stichting-vlinders-schaduw.png

Op deze pagina vindt de correspondentie met (overheid)instanties, de pers en belanghebbenden. 

VPRO gids, auteur Tara Lewis, artikel over Songfestival

Florian Cramer: "Waarom zou je van Rotterdam een toeristenstad maken? Ik heb als Berlijner meegemaakt dat een toeristeneconomie heel veel kost en slechts een paar banen op laag niveau creeert".
Dat geldt natuurlijk ook voor de Euregiotuinen!
collectebus l.groen.jpg

 “Hoewel toerisme een verdienmodel is, of in ieder geval geacht wordt dat te zijn, en er voor veel toeristische bestemmingen ook geen alternatieve verdienmodellen voorhanden zijn, levert het ongemak op, richt het schade aan en is het voor de lokale bevolking een buitengewoon problematisch fenomeen. Een stad die zich uitlevert aan toerisme, verkoopt haar ziel. Terwijl toeristen bovenal op zoek zijn naar een authentieke ervaring, veroorzaakt hun aanwezigheid een teloorgang van de authenticiteit die ze begeren. Of die authenticiteit wordt op weinig authentieke wijze speciaal voor hen gecreëerd. Toerisme vernietigt datgene waardoor het wordt aangetrokken". 

Ilja  Leonard Pfeijffer in Grand Hotel Europa

25-01-2023 brief aan b &w

https://www.youtube.com/watch?v=KikyXKqeZoM 
Niet+alles+kan+overal
Rapport commissie Remkes

09-03-2022 verkiezingsinfo

24-02-2022 reactie op persbericht

1-10-2021 Brief aan de provinciale Staten

30-09-2021 Brief aan GS en PS Zeeland van L. Spitter

06-07-2021 brief A.van Gorsel Partij voor de dieren aan Gemeente Sluis

13-04-2021 Brief aan alle politieke partijen v.d. Prov. Zeeland
13-01-2021  Brief aan Raad voor leefomgeving en infrastructuur.
                               
 
17-01-2021  Brief aan Stichting Urgenda.                   
 
11-04-2021 Adhesiebetuiging
J. Stanneveld & Marion Mertens
Een hedendaags sprookje,
auteur J van Zuilekom

21-01-2021 Brief aan advies college                           stikstof problematiek.

23 -01-2021 Informatie over planschade.
29-01-2021 Column Reen Sanderse
Artikel van Adrie van Minnen,
Partij voor de dieren
 
21-10-2020  Verslag presentatie Twigt-om. 
Uitwisselen van informatie over de ontwikkelingen rond het Regiopark te Oostburg.
19-11-2020  Reactie op de presentatie van Twigt-om door Mevr. J. van Zuilekom.

06-12-2020 Brief aan Provinciale     

en Gedeputeerde

  Zaken van Zeeland.

16-12-2020   Brief van Damme recreatie aan omwonenden 1 en 2.
 
2020   Open brief, auteur B.L.H. Schulte.
        Climate song
04-01-2021 Brief aan Invest Zeeland
Museum in Oostburg?
bottom of page