top of page

Dick van Heijst SP inspraak bij de commissie ruimte van de gemeente Sluis n.a.v. het beplantingsplan van de Euregiotuinen

Introductie
J. van Zuilekom

Natuurwaarde en mogelijkheden
G. de Rooij

Gemiste kansen
C. de Milliano

B. Schulte
bestuurlijke verantwoordelijkheid

Inspraak bij de Provinciale Staten van Zeeland
Op 26 november hebben wij ingesproken bij de PS na inzending van een brief die u kunt lezen bij de correspondentie. De inspraakreacties zijn goed ontvangen en hebben tot nu toe geresulteerd in een bezoek van een afvaardiging van het  CDA, een krantenartikel dat u kunt lezen  op de pagina Publicaties en een terughaalactie.

9 maart 2021 Inspraakreacties ingediend bij de gemeente Sluis

Alle inspraakreacties (ISR) zijn ingediend bij de gemeente Sluis! De ambtenaren kunnen er mee aan de slag en we weten wel zeker dat ze het er niet makkelijk mee zullen krijgen!!! 

Wij willen iedereen bedanken die zich de afgelopen 3 maanden hebben ingezet, met een haast tomeloze energie zijn heel veel mensen met de inspraakreacties aan de gang gegaan. Niet alleen de advocaat maar ook particulieren en andere belanghebbenden. Daarnaast hebben nog eens 167 burgers een volmacht ondertekend om voor en namens volmachtgever al hetgeen te (laten) doen om een inspraakreactie en zienswijze in te dienen en toe te lichten tegen het voorontwerp en ontwerp van het bestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’. 

 

stichting-vlinders-schaduw.png
IMG_3806.JPG
Natura 2000 gebied Het Groote Gat, Oostburg
butterfly-3192737_1280.webp
Inspraakreactie
Stichting Euregiotuinen voor ons, opgesteld door mr. B.J. van de Wijnckel

Op 28 oktober 2020 is de Zeeuwse Natuurambitie gepresenteerd.

https://zmf.nl/project/zeeuwse-natuurambitie-ambitieus-en-haalbaar/

Zeeuwse Natuurambitie; ambitieus én haalbaar

Als we willen dat de natuur voor ons blijft zorgen, ons gezond en gelukkig maakt en houdt, dan moeten wij veel beter voor háár gaan zorgen. Nog niet iedereen beseft het, maar zonder natuur zijn we nergens. Dat geldt voor de hele samenleving en al haar facetten: van wonen, recreëren tot de economie met haar visserij, transport, landbouw en industrie. De natuur beschermen vereist een gezamenlijk ‘de schouders eronder zetten’. Waar moet je dan beginnen of waar kun je verder gaan? Zes natuurorganisaties; Het Zeeuwse Landschap, IVN Natuureducatie, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en ZMf zetten de te maken stappen in een toegankelijk overzicht; de Zeeuwse Natuurambitie. De Natuurambitie geeft precies aan waar in de komende tien jaar de focus op moet liggen om de Zeeuwse natuur effectief te helpen herstellen en te bescherming, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau.

stichting-vlinders-schaduw.png
Inspraakreactie
B Schulte en C Milliano
Opgesteld door
M.H.T. van Bruggen
Inspraakreactie R.M.M. van Rijn
en I. Sanderse 
Inspraakreactie
C. en L. Govaert
Inspraakreactie van L.J.Spitter en B.B.J. Geerse
Inspraakreactie
J. van Zuilekom
Inspraakreactie D. van Heijst
Inspraakreactie
Duumpje
Bezwaarschrift F. Babijn
Inspraakreactie Zeeuwse Milieufederatie
vlinder.png
Ontwerp
bestemmings-plan toelichting
Bijlage bij
de toelichting

Regels

Horeca  categorien
Artikel recreatie

Voorontwerpbestemmingsplan Regiopark Oostburg,

identificatie nummer: NL.IMRO.1714.bpregiopark-VO01

bottom of page