Het Concept Bestemmingsplan gaat in werking vanaf 28 april. Dit bevat 435 pagina’s. U kunt dit vinden op www.gemeentesluis.nl. Vervolgens kiest U voor bekendmakingen en u typt in de zoekbalk NL.IMRO.1714.bpregiopark-ON01 of u gaat direct naar de volgende link: file:///Users/beheerder/Downloads/Regiopark%20Oostburg%20- %20versie%20220225-2.pdf

Vervolgens kunt u door het dossier scrollen. Wij adviseren u de volgende pagina’s te lezen : 15/16, 29, 35/36 en 111. Dan bent u ruimschoots geïnformeerd over zaken die direct impact hebben op onze woonomgeving. Wilt U bezwaar maken? U kunt een zienswijzeformulier via internet downloaden en volgens de instructie invullen. (Het is wel belangrijk om alles compleet in te vullen anders wordt het niet in behandeling genomen). We zullen er hierbij een bijsluiten evenals een document met belangrijke gegevens waarop u bezwaar kunt indienen. Mocht U een rechtsbijstandverzekering hebben, raden wij U aan hier in deze zaak absoluut gebruik van te maken.

Nieuwsbrief 14 april 2022

Nieuwsbrief 13 - januari 2022

Nieuwsbrief 12 - december 2021

Nieuwsbrief 11 - augustus 2021

Nieuwsbrief 10 - juni 2021

Nieuwsbrief maart 2021

extra nieuwsbrief,

over bezwaar indienen 9 februari 2021.

Bijlage bij nieuwsbrief 8
Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 6
collectebus l.groen.jpg
lampje.png

Het valt soms niet mee om van Damme te begrijpen hoor:

 

Een voedselbos is dus (volgens hem) het terrein tussen de twee bomenrijen waar de horeca wordt gerealiseerd en waar je dan een patatje en/of een ijsje kan eten?

climate song