top of page

Uit Nieuwsbrief 12
Op 6 oktober j.l. zijn de antwoorden op de Zienswijzen in de bus gevallen. De feiten, zoals vermeld in het conceptbestemmingsplan, worden nu aangeboden aan de Raad ter goedkeuring. De beslissing is te verwachten in november.  Wij maken op dinsdag 17/10 / 19.30 in Belfort Sluis met 12 personen gebruik van ons recht in te spreken. Dit is de laatste mogelijkheid de Raad te beïnvloeden. 

collectebus l.groen.jpg

Nieuwsbrief 13 - januari 2022

Nieuwsbrief 14 - april 2022

Nieuwsbrief 12 - december 2021

Nieuwsbrief 11 - augustus 2021

lampje.png

Nieuwsbrief 15 - juli 2022

Nieuwsbrief 16 - februari 2023

Nieuwsbrief 18 - oktober 2023

Nieuwsbrief 17 - juli 2023

Nieuwsbrief maart 2021

extra nieuwsbrief,

over bezwaar indienen 9 februari 2021.

Nieuwsbrief 10 - juni 2021

Het valt soms niet mee om van Damme te begrijpen hoor:

 

Een voedselbos is dus (volgens hem) het terrein tussen de twee bomenrijen waar de horeca wordt gerealiseerd en waar je dan een patatje en/of een ijsje kan eten?

Bijlage bij nieuwsbrief 8
Nieuwsbrief 7
climate song
Nieuwsbrief 6
bottom of page