top of page

18-2-2022 PZC
Bob Maes

24-2-2022
onze reactie

collectebus l.groen.jpg

20-1-2022 Omroep Zeeland
Provincie trekt zijn handen af...

Duumpje herfsteditie 2021
Emmy de Koeijer

9-12-2021 PZC Linkse partijen willen voormalige Euregiotuinen bij Oostburg als stiltegebied

8-12-2021 vragen aan PS van PvdD, PvdA, SP en GL

kleine karekiet.jpg

Vogelbescherming: verstoring van vogels door recreatie

6-12-2021 Follow the Money
Slapen in beschermde natuur

1-12-2021 Omroep Zeeland:
Waarom zoeken naar snippertjes natuur als er in Oostburg als er in Oostburg een kant-en-klaar natuurgebied ligt?

26-11-2021 persbericht PvdD
Partij voor de Dieren wil  Euregiotuinen sparen

11-12-1998 subisidieaanvraag Euregiotuinen aan PS

Schermafbeelding 2021-12-17 om 13.30.53.png

PZC 16-8-202  Jan van Damme

Geld nodig voor protestacties: kunstverkoop in Oostburg

Reactie op het artikel van de PZC van 16-8-2021

butterfly-3192737_1280.webp

'Duumpje, natuurbeschermingsvereniging

'Duumpje’ is een natuurbeschermervereniging die zich op allerlei wijzen actief inzet voor de natuur, het milieu en het landschap van West Zeeuws-VLaanderen. Zij werken aan het behoud van het landelijke karakter en van de flora en fauna in onze streek.

'Duumpje’ is o.a. jaarlijks zeer actief met het knotten van wilgen, de boom van onze streek.

De vereniging kent tevens actieve jeugdleden die verenigd zijn in de Visdiefjes (8-12) en de kiekendieven (12 - 16)

Euregiotuinlocatie komt in beeld bij de telling van nachtvlinders op deze locatie.De jeugdgroepen kennen o.a. vogelspot momenten, maar zijn ook actief in het bouwen van insectenhotels...

Artikel van natuurvereniging Duumpje, auteur Emmy de Koeijer
Interview met J van Zuilekom Natuurbeschermingsvereniging Duumpje, West ZeeuwsVlaanderen
duumpje.jpg
in de tuinen,
waardevol toerisme en leefomgeving

3.6 De gesignaleerde economische focus in het toerismebeleid van lokale overheden komt tot uitdrukking in de organisatie: toerisme valt bij gemeenten en provincies meestal onder de afdeling economie. Dit brengt met zich mee dat gemeenten een overwegend faciliterende opstelling hebben bij initiatieven van toeristische ondernemers.  
Daar komt bij dat er door overheden over het algemeen weinig ambtelijke capaciteit wordt ingezet op en kennis is over toerisme. In veel gemeenten en provincies, en ook bij de rijksoverheid, zijn er maar één of twee ambtenaren die zich (deels) met toerismebeleid bezighouden. Dat is verbazingwekkend te noemen, gezien de grote impact die het groeiende toerisme heeft op de leefomgeving en de grote economische betekenis die de sector heeft voor ons land. In economische omvang vergelijkbare sectoren als de bouw en de landbouw krijgen veel meer beleidsmatige aandacht. Effectieve sturing van toerisme vergt meer beleidsaandacht en -capaciteit op alle overheidsniveaus.

Vereniging Bescherm de Delta
bij.png
Zeeuwse Milieufederatie
Wilde-Bloemen-Herkennen-thewritinggarden
Partij voor de dieren april 2021

Ik heb na het bezoek ook nog eens nagedacht, over het geheel en in het bijzonder de prijs 725.000 voor het gehele perceel. Dat is nog geen 6 euro de vierkante meter. Daar zit dan het hoge hek bij rondom het vrijwel gehele perceel. Alleen waar het perceel door water gescheiden wordt is geen hekwerk. Daar zit ook de in de grond liggende elektriciteitskabels bij. De nieuwe eigenaar hoeft dan alleen wat aanpassingen te doen. Dat geldt ook voor de riolering. De elektriciteit en de rioleringen zijn aangelegd voor voorzieningen tot jaarlijks 150.000 bezoekers. Men verwachtte ruim 100.000 bezoekers per jaar en zal rekening gehouden hebben met groei. Ik zeg het nogal makkelijk dat men wat aanpassingen moet doen. Maar wat er ligt, is voor 75 tot 90 % te gebruiken. Volgens mij is de constructie van het gebouw nog heel goed. Als men nu zo'n gebouw nieuw neerzet dan is men minimaal 2 tot 3 keer zoveel kwijt dan dat men het renoveert. Ook de bomen en de planten krijgt de nieuwe eigenaar erbij. Ik denk dat de nieuwe eigenaar wel wat weg wil halen van het groen, maar wat hij laat staan moet hij niet meer kopen en aanplanten. Als ik alle financiële voordelen optel die de nieuwe eigenaar bespaart, is dat meer dan het bedrag dat de nieuwe eigenaar moet betalen voor heel het gebied. In mijn optiek heeft de nieuwe eigenaar het gebied voor niets gekregen en heeft hij betaald voor wat er al aangelegd is. Als andere ondernemers hadden geweten dat het geheel voor € 725.000 verkocht zou worden, dan zouden er veel meer plannen ingediend zijn .
 20-04-2021
Reactie Dick van Heijst op
Visie Streekpromotie en Gastheerschap
Visie Streekpromotie en Gastheerschap
Inspraakreactie Dick van Heijst
nature-2798389_960_720.webp

9-8-2021 Omroep Zeeland
Kunstverkoop

6-6-2021
brief van Gorsel aan Gemeente Sluis

5-6-2021
Gerwi's weblog:
Griezelen in de Euregiotuinen

27-01-2021
Dagblad PZC, auteur Bob Maes              interview met  E v Damme, park gaat    niet ten koste van omgeving...........

26-01-2021
Regiopark Oostburg
Presentatie gemeenteraad
15-01-2021 
Persbericht van de gemeente Sluis
 over de ontwerpbestemmingsplan procedure.

 
04-01-2021 
Dagblad de Stem Interview met
R. van Rijn en J. van Zuilekom door                       Bob Maes.                            
 
Publicaties van 2012 tot 2020
11-03-2020   
Dagblad PZC, auteur Bob Maes
over actiegroep Stilte, Ja 
voorloper van Stichting  Euregiotuinen voor ons.                                                                                                       
31-01-2020 
Dagblad PZC, auteur Pascalle Cappetti
over de plannen Recreatie van Damme                          voor de tuinen.                              
 
25-02-2019 
Publicatie, auteur © Camile Schelstraete :  Eric van Damme heeft plannen voor een                        recreatiepark op het terrein van de voormalige Euregiotuinen in Oostburg.
25-12-2018   
Dagblad PZC, auteur Pascalle
Euregiotuinen worden
Regiopark Oostburg.
     
21-12-2017 
Dagblad PZC, auteur Martijn de Koning
Euregiotuinen bij Oostburg krijgt
recreatieve functies.
17-11-17 
Dagblad PZC, auteur Martijn de Koning
Plan voor crematorium bij Oostburg.
28-07-2017 
Dagblad PZC, auteur Cris Sohier
Er gloort hoop voor het al jaren desolate  Euregiotuinencomplex.
2017             
Te koop: voormalige terrein Euregiotuinen met opstal.               
22-09-2017 
Park Regiotuin
een goed bewaard geheim                         

 
29-10-2012 
Dagblad de Stem,
auteur van Gremberghe

Het fiasco der Euregiotuinen.  
plastic-afval-op-verlaten-festivalterrei
Plastic afval op verlaten festivalterrein.
InkedIMG_8957_LI nieuw.jpg
Blauw zijn de verwachtte verkeerstromen, naar het 'park', groen de tuinen:
75.000 bezoekers per jaar. in de zomer 15.000 per maand, tijdens festival 5000 bezoekers per weekend.
bottom of page